Komorní orchestr BERG
Home
switch to English

E-zpravodaj

Downloads

Facebook

 

Ondřej Štochl

(*1975)

studoval na konzervatoři v Praze hru na violu a skladbu. Ve studiích skladby pokračoval na hudební fakultě AMU ve třídě prof. Marka Kopelenta. Během studia se účastnil různých skladatelských kurzů a získával četné zkušenosti na poli interpretace soudobé hudby. Věnuje se tvorbě komorních a orchestrálních skladeb, mnohdy s vokální či elektronickou složkou. Jeho tvůrčím zázemím je Komorní soubor a skladatelské sdružení Konvergence, kde působí jako umělecký vedoucí, skladatel a violista. Podílí se tak na dramaturgii jeho koncertní řady a koncertů v rámci festivalů (nejen) soudobé hudby (ENH Brno 2004, Forfest Kroměříž 2002, Mélos – Étos Bratislava 2003, Unerhörte Musik Berlin 2007, Pražské premiéry 2008, Pražské Jaro 2009 a další). Jako skladatel se účastnil rovněž ISCM World music days 2007 v Hong-Kongu jako zástupce České republiky.?Kromě komponování vyučuje na Konzervatoři Jana Deyla a na Základní umělecké škole v Hostivaři.
www.ondrejstochl.info

<< NUBERG'11 přehled všech skladeb soutěžní skladba >>